Lex System
Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się kancelarią radców prawnych. Nasz zespół składa się z młodych, aktywnych radców prawnych, którzy pracując dla różnych podmiotów zdobyli wszechstronne doświadczenie. Tworząc zespół oferujemy kompleksowe doradztwo prawne.

Jesteśmy elastyczni i otwarci na indywidualne potrzeby obsługiwanych podmiotów.

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze prawnej firm oraz funduszy sekurytyzacyjnych, przede wszystkim w zakresie prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego, prawa pracy i prawa podatkowego. Pomoc prawna, którą oferujemy, obejmuje zarówno bieżącą obsługę prawną, jak i reprezentowanie naszych klientów i ich interesów na etapie postępowania sądowego i arbitrażowego.

Nasze doświadczenie pozwala nam zrozumieć rzeczywiste potrzeby ludzi biznesu - jesteśmy przekonani, że właściwe przygotowanie prawne transakcji pozwala uniknąć w przyszłości niepotrzebnej pracy i kosztów, a jednocześnie umożliwia zrealizowanie przedsięwzięcia w sposób satysfakcjonujący i bezpieczny. Z tego powodu chętnie wspieramy naszych klientów w negocjacjach, rokowaniach i przygotowywaniu dokumentacji kontraktowej, a także podczas realizacji umowy.

Radcowie prawni naszej kancelarii opiniują działania handlowe i procesowe z punktu widzenia ich skutków zarówno prawnych jak i podatkowych, pozwalając wybrać rozwiązania optymalne z punktu widzenia naszych klientów.

Wierzymy, ze trwała współpraca pomiędzy prawnikami i przedsiębiorcami pozwala na najpełniejsze zrozumienie potrzeb naszych klientów, co z kolei pozwala na najefektywniejsze wykorzystanie naszych zasobów w sposób najbardziej dostosowany do potrzeb naszych klientów. Tym samym nastawieni jesteśmy na stałą, długoterminową obsługę, a zadowolenie naszych klientów jest dla nas sprawą priorytetową.

Copyright (c) 2008 by Lex System. All rights reserved.
Realizacja: abacus.pl