Lex System
Prawnicy naszej Kancelarii świadczą lub świadczyli usługi między innymi dla niżej wymienionych podmiotów:

Globe Trade Centre S.A. - jedna z największych w Polsce firm developerskich korzystająca z naszych usług w zakresie finansowania swojej działalności inwestycyjnej. Mateusz Filipp współpracuje z GTC S.A. doradzając w szczególności w zakresie umów kredytowych, dokumentów zabezpieczenia, prawa o księgach wieczystych i hipotece.

Stocznia Gdynia S.A. - największa polska stocznia budująca nowe statki. Prawnicy naszej kancelarii współpracują ze Stocznią Gdynia od lat doradzając w sprawach związanych z kontraktami na budowę statków, z umowami z poddostawcami i kooperantami, w sprawach związanych z funkcjonowaniem spółki oraz grupy kapitałowej, w sporach, w których stroną jest stocznia oraz w wielu innych kwestiach. Mateusz Filipp pełnił przez kilka lat funkcję koordynatora obsługi prawnej tego przedsiębiorstwa.

Stocznia Gdańsk S.A. - ze stocznią tą współpracowaliśmy doradzając w negocjacjach kontraktów na budowę statków i konstrukcji stalowych.

Marine Projects Ltd. Sp. z o.o. - znakomita stocznia produkcyjna, z którą współpracujemy doradzając w zakresie kontraktacji oraz spraw korporacyjnych.

Conrad S.A. - stocznia produkująca piękne jachty, z którą współpracujemy doradzając w zakresie kontraktacji, spraw korporacyjnych, prawa pracy i w innych kwestiach.

Ray Car Carriers Ltd. - jeden z największych armatorów floty samochodowców na świecie, któremu doradzaliśmy w zakresie jego aktywności na rynku polskim, w szczególności w zakresie prawa korporacyjnego oraz realizując transakcje dotyczące wierzytelności, w tym przeniesienia zabezpieczeń.

Bank Zachodni WBK S.A. - na rzecz tego banku działaliśmy przy okazji współpracy z warszawską kancelarią Siemiątkowski & Davies przygotowując dokumentację kredytową projektu developerskiego w Warszawie.

Bank BPH S.A. - na rzecz tego banku działaliśmy przy okazji współpracy z warszawską kancelarią Siemiątkowski & Davies przygotowując dokumentację kredytową projektu developerskiego związanego z budową centrum logistycznego w Strykowie.

Locim Sp. z o.o. - na rzecz tego banku działaliśmy przy okazji współpracy z warszawską kancelarią Biedecki, Biedecki & Ptak negocjując dokumentację kredytową projektu developerskiego finansowanego przez Credit Suisse First Boston International.

Ernst & Young Sp. z o.o. - na rzecz tej spółki działaliśmy przy okazji współpracy z warszawską kancelarią Mec. Piotra Wieczorkiewicza reprezentując ją w postępowaniu sądowym związanym z umową o doradztwo podatkowe i prowadzenie księgowości.

Vector Global Logistics Sp. z o.o. - firma spedycyjna o ugruntowanej na polskim rynku pozycji, dla firmy tej prowadzimy postępowania o rejestrację zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, w związku z przekształceniami własnościowymi, zakładamy nowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzimy sprawy związane z dochodzeniem roszczeń, zarówno na drodze postępowania sądowego, jak i działań pozasądowych, tj. ugód dobrowolnie realizowanych przez dłużnika oraz wszelkie inne kwestie związane z bieżącą obsługą prawną.

Tracon Logistics Sp. z o.o. - firma spedycyjna zakładana przez prawników naszej kancelarii, dla której prowadzimy postępowania o rejestrację zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, sprawy związane z dochodzeniem roszczeń oraz wszelkie inne kwestie związane z bieżącą obsługą prawną.

Hamworthy Baltic Design Centre Sp. z o.o. - firma projektowa, której doradzamy w zakresie przygotowywania wzorów umów na których firma pracuje, opiniowania zmian wprowadzonych do umów przez kontrahentów oraz doradztwa prawnego w zakresie interpretacji zapisów prawa autorskiego.

CTC Container Transport Company Sp. z o.o. - firma spedycyjna dla której prawnicy naszej kancelarii prowadzą postępowania o rejestrację zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, obsługują zgromadzenia wspólników spółki oraz opiniują sprawy związane z dochodzeniem roszczeń. Spółka ta była zakładana przez naszą kancelarię i do dziś jest przez nas obsługiwana.

MOL (EUROPE) BV Sp. z o.o. Oddział w Polsce - firma prowadząca na terenie Polski obsługę jednego z największych armatorów na świecie, dla tej firmy opiniujemy kwestie dotyczące zasa.dności dochodzenia roszczeń, kwestie związane z prawidłowym jej umocowaniem przed urzędami i kontrahentami w Polsce przez Mitsui O.S.K. Lines Ltd. oraz inne związane z bieżącą obsługą prawną.

Kart Center - centrum wyścigów gokartowych w Trójmieście, dla tej firmy prowadzimy rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz bieżącą obsługę prawną w szczególności opiniujemy umowy i prowadzimy postępowania sądowe.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. - podmiot zarządzający morskim portem Gdynia, dla tej firmy prowadziliśmy bieżącą obsługę zarządu spółki, a także opiniowaliśmy dokumentację związaną z zamówieniami publicznymi i wszelkimi procesami inwestycyjnymi w szczególności budowlanymi. Do zakresu działania naszego przedsiębiorstwa należały także zagadnienia z zakresu ochrony środowiska.
Copyright (c) 2008 by Lex System. All rights reserved.
Realizacja: abacus.pl