Lex System
Mateusz Filipp
Radca prawny od 2000 r. Wcześniej, w 1998 r., ukończył aplikację sądową zdając egzamin sędziowski.

W 1999 r. odbył praktykę w kancelarii prawnej Richards Butler w Londynie, zajmując się finansowaniem przemysłu morskiego (ship finance).

Przez cztery lata pracował jako radca prawny w Stoczni Gdynia S.A., zajmując się w szczególności przygotowywaniem kontraktów na budowę statków.

Przez kilka lat współpracował z warszawskim biurem międzynarodowej kancelarii prawnej Allen & Overy, jednej z większych i bardziej liczących się firm prawnych na świecie. W Allen & Overy specjalizował się w prawie bankowym i finansowym. Doradzał polskim oraz zagranicznym bankom i instytucjom finansowym w procesie przygotowywania i negocjowania umów kredytowych, w szczególności w zakresie finansowania projektów, nieruchomości i majątku (asset finance), dokumentów zabezpieczenia, restrukturyzacji wierzytelności, a także strukturyzowania produktów takich jak faktoring czy leasing.

Współpracował z takimi firmami jak: Globe Trade Centre S.A., Bank Pekao S.A., Bank BPH S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Stocznia Gdynia S.A., Stocznia Gdańsk S.A., Ray Car Carriers Ltd.

Zajmuje się prawem finansowym, gospodarczym i cywilnym. Specjalizuje się w obsłudze prawnej nieruchomości, w szczególności finansowania działalności developerskiej.

Jednocześnie od lat zajmuje się obsługą prawną przemysłu okrętowego przygotowując i negocjując kontrakty na budowę statków, umowy z poddostawcami i kooperantami oraz projekty z zakresu finansowania przemysłu okrętowego.

Biegle włada językiem angielskim.

W życiu pozazawodowym płetwonurek nurkujący na wrakach Zatoki Gdańskiej i Morza Bałtyckiego.
Agnieszka Kanarek
W 2001 roku ukończyła studia na Uniwersytecie Gdańskim. Po ukończeniu studiów pracowała jako prawnik dla firm, głównie z branży spedycyjnej, windykacyjnej oraz prowadziła obsługę Działu Handlowego Stoczni Gdynia S.A., co pozwoliło jej na uczestniczenie w negocjacjach dużych kontraktów oraz zdobycie praktycznego doświadczenia w opracowywaniu i opiniowaniu umów cywilnoprawnych, prowadzeniu postępowań restrukturyzacyjnych oraz przygotowywaniu opinii prawnych.

Po ukończeniu aplikacji i uzyskaniu wpisu na listę radców prawnych otworzyła kancelarię radcy prawnego, która kontynuuje obsługę prawną dotychczasowych klientów.

Obsługa prawna wielu podmiotów pozwoliła jej na uzyskanie wszechstronnego doświadczenia w zakresie praktyki związanej ze specyfiką zawodu radcy prawnego, w tym również w zakresie prowadzenia postępowań przez sądami powszechnymi oraz skutecznej egzekucji roszczeń, zarówno na rzecz firm, jak i osób fizycznych.

Klientami jej kancelarii są między innymi takie firmy jak: Vector Global Logistics Sp. z o.o., Keswick Vector SCM Polska Sp. z o.o., Vector Fashion Services Sp. z o.o., Tracon Logistics Sp. z o.o., BBS Progress Sp. z o.o., Hamworthy Baltic Design Centre Sp. z o.o., CTC Container Transport Company Sp. z o.o., MOL (EUROPE) BV Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Qualitel Sp. z o.o., Langier Design Sp. z o.o., ADC Audyt Doradztwo Controlling Sp. z o.o. oraz szereg innych firm.

Specjalizacja: prawo cywilne, gospodarcze, handlowe, zakładanie spółek, rejestracja zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, dodatkowo sprawy rozwodowe.

Jej pasją jest jazda konna, jeździ konno od ponad 20 lat. Aktualnie ma dwa własne konie, angloaraba z Janowa Podlaskiego oraz konia rasy holenderskiej sprowadzonego z Niemiec, które trenuje w każdej wolnej chwili.
Magdalena Kubska-Lorek
Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła studium prawa brytyjskiego i prawa Unii Europejskiej organizowane przez Uniwersytet Cambridge oraz podyplomowe studia z zakresu prawa Unii Europejskiej oraz szkolenie na urzędnika instytucji Unii Europejskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego pozwala jej obecnie specjalizować się w obsłudze podmiotów zagranicznych. Specjalizuje się w prawie cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa ubezpieczeń oraz prawa bankowego, w prawie autorskim, prawie spółek prawa handlowego oraz prawie podatkowym i zamówień publicznych. Ma szerokie doświadczenie w prawie korporacyjnym i w doradztwie przedsiębiorcom w zakresie prawa pracy i zarządzania zasobami ludzkimi.
Maciej Krasodomski
Ukończył studnia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w 2001 roku. W 2003 roku ukończył Podyplomowe Studia Wyceny Nieruchomości w Gdańsku. Maciej Krasodomski specjalizuje się w sprawach związanych z prawem cywilnym, gospodarczym, prawem pracy, prawem upadłościowym, szeroko rozumianą windykacją należności, obsługą przedsiębiorców, odpowiedzialnością członków zarządu spółek kapitałowych, prawem "lokalowym" - obsługą wspólnot mieszkaniowych.
Mateusz Liwacz
Ukończył studia prawnicze w 2002 r., a w roku 2006 został radcą prawnym. Posiada certyfikat dostępu do informacji niejawnych z klauzulą "tajne".

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. podczas wieloletniej pracy w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Gdańsku, gdzie kompleksowo poznał zagadnienia z zakresu prawa podatkowego i karno-skarbowego. Doświadczenie z zakresu prawa spółek i szeroko pojętego prawa gospodarczego to efekt  pracy w zakresie obsługi prawnej Stoczni Gdynia S.A. i Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. a także innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie handlowym, prawie podatkowym i prawie pracy. Posiada doświadczenie w występowaniu przed sądami i organami administracji państwowej oraz doświadczenie w zakresie negocjowania umów handlowych.

Prywatnie jest zapalonym żeglarzem. Amatorsko gra w golfa. Jest też pasjonatem historii. Należy do Korporacji Akademickiej Konwent Polonia.
Tomasz Januszewski
Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w 2001 roku. Uprawnienia radcy prawnego uzyskał w 2006 roku

Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym i administracyjnym, a w szczególności w tematyce postępowań spadkowych, windykacji wierzytelności, przekształcania i likwidacji spółek prawa handlowego, prawa upadłościowego oraz w zagadnieniach związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym i szeroko rozumianym prawem samorządowym.
Copyright (c) 2008 by Lex System. All rights reserved.
Realizacja: abacus.pl